องค์การนาซากำลังประกาศหาอาสาสมัครที่ชอบการกักตัวอยู่คนเดียว เพื่อภารกิจสำคัญบนดวงจันทร์และดาวอังคารในอนาคตเชื่อว่าหลายคนเริ่มจะเคยชินกับการอยู่ตัวคนเดียวช่วงการระบาดของโควิด-19 กันบ้างแล้ว และการปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเปลี่ยวเอกาเช่นนี้ กำลังจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เมื่อองค์การนาซาประกาศรับสมัครบุคคลที่พร้อมจะอยู่คนเดียวเป็นเวลาถึง 8 เดือน

เพื่อทำการทดลองสำคัญในภารกิจส่งมนุษย์ไปบนดวงจันทร์และดาวอังคารของนาซาทีมวิจัย Human Research Program ขององค์การนาซา ต้องการศึกษาการที่มนุษย์ต้องอยู่คนเดียวในอวกาศเป็นเวลานานๆ ว่าจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจอย่างไร รวมทั้งค้นหาวิธีและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถท่องอวกาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบัน นักบินอวกาศอเมริกัน ยังมีโอกาสใช้ชีวิตในอวกาศในสถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ISS และภารกิจแต่ละครั้งจะกิเวลาประมาณ 2-3 เดือน นานที่สุดคือเกือบ 1 ปีเท่านั้น