Categories
News

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สำหรับผู้ที่ฟอกไต

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง สำหรับผู้ที่ฟอกไต อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง คืออาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลว สามารถไหลผ่านสายให้อาหารเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้ โดยไม่ติดขัด และสามารถให้สารอาหารและพลังงานที่เพียงพอต่อร่างกายของผู้ป่วย

ปริมาณของวัตถุดิบควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมหรือตามใบแพทย์สั่ง เพื่อไม่ก่อให้เกิดอันตรายเมื่อผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไมเพียงพอ หรือเกินความจำเป็น สูตรอาหารปั่นผสมของผุ้ป่วยไตฟอกนั้น ควรมีคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน

และในการเตรียมวัตถุดิบแต่ละครั้ง้องคำนึงถึงความสะอาด และเมื่อทำออกมาแล้วควรรับประทานให้หมดทันที

การพัฒนาสูตร อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เราจะมีการพัฒนาสูตรอาหารอยู่เสมอ เนื่องจากเราผลิตอาหารปั่นผสมจากคำสั่งของแพทย์และมีนักโภชนาการดูแลทุกขั้นตอนการผลิต หรือบางทีอาจจะมีการผลิตจากคำสั่งของผู้ป่วย แต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการปรึกษาในเรื่องของสูตรหรือสารอาหารที่ผู้ป่วยต้องได้รับ

นอกจากนี้ มีการคิดค้นและพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ได้รับความยอมรับจากผู้ป่วย แต่เราก็ยังต้องอยู่ภายใต้ของคำสั่งของแพทย์และมีนักโภชนาการควบคุมการผลิต

จึงมั่นใจได้ว่า การพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม มีประสิทธิภาพและมีความครบถ้วนในเรื่องของสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายของผู้ป่วย และหลีกเลี่ยงในการใช้วัตถุดิบที่จะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้อาหารเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนด้วย

ห่วงใยในตัวผู้ป่วย ! อาหารปั่น​ผสม​
ถ้าคุณห่วงใยผู้ป่วย​กลับรับสารอาหาร​ไม่ครบถ้วนต้องปรึกษา โดยเฉพาะผัูป่วย​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การ​ทำ​งาน​ของ​กระเพาะอาหาร​และลำใส้หรือมีการตัดกระเพาะ​อาหาร​แลลำใส้

เรามีด้านโภชนาการเพื่อบรรเทา​อาการ​ของ​ผู้ป่วย​ ซึ่งเน้นอาหาร​ที่ใหพลังงาน โปร​ตีน​ วิตามิน และเกลือแร่ควบคู่​ไปกับการวางแผน​ทางโภชนาการ​ที่เหมาะสม​กับความต้องการสารอาหารและชนิดอาหาร​ที่ผู้ป่วย​พึงพอใจ​ใน​รสชาติ