เซลล์ต้นกำเนิดจากระบบประสาทไม่เพียงแต่ช่วยในการพัฒนาสมองในระยะแรกเท่านั้น แต่ยังคงทำงานอยู่ตลอดชีวิต พวกเขาแบ่งและสร้างเซลล์ประสาทใหม่อย่างต่อเนื่องและทำให้สมองสามารถปรับตัวเข้ากับความต้องการใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง การกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมต่างๆนั้นเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดประสาทและนำไปสู่การเรียนรู้

การขาดดุลความจำในคนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ค่อยมีใครรู้เรื่องกลไกที่รับผิดชอบเรื่องนี้มาก่อนเอนไซม์ควบคุมการทำงานของเซลล์ต้นกำเนิดสมองเอนไซม์เมตาบอลิซึ่มของไขมันควบคุมกิจกรรมของเซลล์ต้นกำเนิดสมองตลอดชีวิตเซลล์เซลล์ต้นกำเนิด เอนไซม์นี้มีหน้าที่ในการก่อตัวของกรดไขมัน การกลายพันธุ์เฉพาะในข้อมูลทางพันธุกรรมของเอนไซม์ทำให้เกิดการขาดความรู้ความเข้าใจในผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ