การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ: ขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้น

การตลาดออนไลน์สำหรับธุรกิจ: ขั้นตอนและวิธีการเริ่มต้น คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดก็คือ “ลูกค้า” และการที่คุณจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นได้ คุณก็จำเป็นต้องทำการตลาดเพื่อให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักด้วยการโปรโมทสินค้าและบริการของคุณผ่านช่องทางต่างๆ